Uplatom na žiro račun IBAN (Internet bankarstvo/pošta/banka/FINA) uz predočenje uplate. Isporuka nakon vidljive uplate.

On-line kreditnim i debitnim karticama:

  • MasterCard
  • Maestro
  • Visa
  • Diners
  • Discover
  • DinaCard

Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), Kupac će Prodavatelju platiti uplatom na žiro račun IBAN, ili kreditnom ili debitnom karticom na Internet stranici Prodavatelja preko CorvusPay Gateway-a sa Diners, Visa ili Maestro i MasterCard karticama. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

Izjava o konverziji (u slučaju kupovine iz inozemstva)

Sva plaćanja bit će izvršena u Hrvatskim kunama. Prilikom naplate Vašom kreditnom karticom, isti se iznos pretvara u Vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.