Roto-stop® je jedan od mnogih Honda patenata. Radi na principu spojke i omogućuje Vam pokretanje i zaustavljanje noža bez zaustavljanja motora. Također, služi kao kočnica kada želite isprazniti koš ili ukloniti prepreku za vrijeme košnje, te na siguran i jednostavan način prijeći preko ceste posute šljunkom. Sigurnost je od najveće važnosti Honda kosilicama. Honda Roto-stop® je jedinstvena, moderna značajka u opremi za travnjak i vrt, osiguravajući zaustavljanje noža za manje od 2 sekunde (čak i nakon 10 godina upotrebe).