UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Ovim se Uvjetima korištenja uređuje korištenje internetske stranice od strane korisnika te korištenje usluge webshopa.

Internetska stranica označava stranicu hongoldonia.hr

Korisnik označava svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa internetskoj stranici.

Prodavatelj (Isporučitelj) je  Hongoldonia d.o.o.

Usluga “Webshop” omogućava korisnicima kupnju proizvoda koje nudi internetska stranica https://hongoldonia.hr u vlasništvu tvrtke Hongoldonia d.o.o., Vukovarska ulica 432a, 31000 Osijek, Republika Hrvatska, OIB: 79255850261 , MB: 00144975 , IBAN: HR4623600001101315814

Kupac robe je posjetitelj web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, internet bankarstvom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) i pošalje narudžbu Prodavatelju.

Pristupom i korištenjem internetske stranice se smatra da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih razumiju i prihvaćaju.

NARUČIVANJE

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje elektronskim obrascem. Ako je roba raspoloživa na skladištu, za narudžbe zaprimljene radnim danom do 12 sati, pošiljke se u pravilu otpremaju istog dana, a na odredišta u RH stižu kroz 3-5 radnih dana po otpremi. Ako Prodavatelj ne može isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a o roku isporuke ostatka će pismenim putem obavijestiti Kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih artikala. Ako Kupac nema e-mail adresu, bit će obaviješten telefonskim putem.

PLAĆANJE

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti: hrvatska kuna (HRK). Prodavatelj je u sustavu PDV-a. Cijene na webshopu iskazane su s uključenim PDV-om.

Troškove dostave robe naručene preko usluge “webshop” do 1.000,00 kn snosi kupac, a za narudžbe iznad 1.000,00 kn, troškove snosi Hongoldonia d.o.o .

OPCIJE PLAĆANJA

Uplatom na žiro račun IBAN (Internet bankarstvo/pošta/banka/FINA) uz predočenje uplate. Isporuka nakon vidljive uplate.

On-line kreditnim i debitnim karticama: American Express, MasterCard, Maestro, Visa, Diners, Discover i DinaCard

Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), Kupac će Prodavatelju platiti uplatom na žiro račun IBAN, ili kreditnom ili debitnom karticom na Internet stranici Prodavatelja preko WS Paymet Gateway-a sa American Express, Diners, Visa ili Maestro i MasterCard karticama. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

Izjava o konverziji (u slučaju kupovine iz inozemstva)

Sva plaćanja bit će izvršena u Hrvatskim kunama. Prilikom naplate Vašom kreditnom karticom, isti se iznos pretvara u Vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

REKLAMACIJE I POVRAT

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora. Korisnik kao Kupac, svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način, utvrđen ovim Uvjetima, iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Hongoldonia d.o.o., prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Hongoldonia web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Hongoldonia webshopa na jedan od sljedećih načina:

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik hongoldonia.hr,

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik hongoldonia.hr,

Uvjeti sklapanja ugovora

  1. a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
  2. b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
  3. c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Prodavatelj zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun Korisnika, bez obveze naknade Korisniku bilo kakvog troška ili štete.
  4. d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Hongoldonia d.o.o.  i Korisnika kao Kupca.
  5. e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
  6. f) Povodom sklapanja Ugovora, Korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu Korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
  7. g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.
  8. h) U slučaju materijalnih nedostataka, Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima, posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
  9. i) Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu su sa zakonom i jamstvom, određenim od strane proizvođača. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

– ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa koji su otpečaćeni nakon isporuke te

– ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (Hongoldonia d.o.o., Rujanska 4, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na prodaja@hongoldonia.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora Korisnik može elektronički ispuniti i poslati,  a u tom će mu slučaju Hongoldonia d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi koju je Korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed ili u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristane na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Hongoldonia d.o.o. (hongoldonia.hr), Rujanska 4, 10000 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida javi na prodaja@hongoldonia.hr  kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev Korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Korisnik je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Korisnik obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. oštećenje ambalaže), Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak  te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Ako proizvod ima skriveni nedostatak (npr. proizvod je slomljen, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže, odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, a što je utvrđeno od strane ovlaštenog servisa – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, Kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda, isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama, nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod, osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Zadržavamo pravo pogreške u fotografiji proizvoda. Fotografija proizvoda može biti simbolična i ne opisuje nužno sam proizvod.

ZAŠTITA KUPACA

IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite WSPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce

WSpay™ sustav koristi najviše standarde zaštite i privatnosti podataka.

Svi trgovci koji koriste WSpay™ su uključeni u 3D secure zaštitu, čime se jamči korisnicima shopa da je kupnja sigurna.

Brojevi kreditnih kartica kupaca se ne čuvaju na sustavu a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

Certifikacija po PCI DSS standardima.

WSpay™ sustav radi kontinuirano na povećanju sigurnosti i potvrđivanju toga. Od ove godine će biti potvrđeno da posluje po najvišim standardima koji kartičar propisuje.

PCI Data Security Standard (PCI DSS) je norma koja definira sigurnosne mjere za obradu, spremanje i prenošenja (komunikaciju) kartičnih podataka.

Izjava WSpay™:

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay™ sustav za online autorizaciju kreditnih kartica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Potvrda narudžbe

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti e-mailom nakon obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA

Jamstvo privatnosti

Hongoldonia d.o.o se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su neophodni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke o uklanjanju njihovog imena i kontakta s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.  Obvezujemo se čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših kupaca, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, NN br. 103/2003 i 118/2006. Svi djelatnici Hongoldonie d.o.o. i njihovi poslovni partneri su odgovorni za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Hongoldonia d.o.o. jamči da osobni podaci korisnika Web trgovine neće nikada biti dani na uvid i uporabu trećoj strani, bez prethodne izričite privole korisnika. Od ovoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA (vrijedi od 15. 2.2016.)

Regulativom Europske unije, sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

Ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.), svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

OBAVIJEST O KOLAČIĆIMA

Naša internetska stranica koristi kolačiće (eng. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i spremanja podataka o vašim narudžbama. Nastavkom pregleda internetske stranice https://hongoldonia.hr slažete se s korištenjem kolačića.

POVJERLJIVOST PODATAKA:

Izjava o povjerljivosti

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici hongoldonia.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka Hongoldonia d.o.o.

Hongoldonia d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice hongoldonia.hr pridržava se zakonskih propisa s ciljem zaštite  privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije Hongoldonia d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na info@hongoldonia.hr .

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe hongoldonia.hr internetske stranice.

Ako se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu hongoldonia.hr

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Hongoldonia d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “Povjerljivost podataka” na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici hongoldonia.hr

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Hongoldonia d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na hongoldonia.hr Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija Hongoldonia d.o.o. može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije

Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji  korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Hongoldonia d.o.o.  neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi  zahtijevaju.

Osobne podatke će Hongoldonia d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Hongoldonia d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Hongoldonia d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@hongoldonia.hr . U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koja prava želi upotrijebiti u odnosu na njegove osobne podatke koja proizlaze iz Uredbe.

Kao uvjet kupnje Hongoldonia d.o.o. proizvoda i usluga, Hongoldonia d.o.o. traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ako Krajnji korisnik želite  primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@hongoldonia.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Zaštitu podataka Hongoldonia d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, ni jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Hongoldonia d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s hongoldonia.hr Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Hongoldonia d.o.o. je sukladno čl. 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” br. 106/12) imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka.

Odvjetničko društvo ZAGORŠĆAK&PARTNERI d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 52, odvjetnik.zagorscak@os.t-com.hr

Maloljetnici mlađi od 14 godina ne smiju koristiti hongoldonia.hr Internetsku stranicu. Hongoldonia d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14 godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran tako da privuče bilo koga tko je mlađi od 14 godina.

Izmjene

Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta i obvezuje se obavijestiti sve registrirane Korisnike putem e-mail adresa, koje su upisali prilikom registracije. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite se na naše kontakte sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge Web trgovine.

DOSTAVA

Uvjeti dostave

Dostava robe vrši se ekspresnom dostavom unutar 3-5 radnih dana, odnosno 10 dana za otoke. Ukoliko su proizvodi odmah na raspolaganju, isporuka će biti izvršena u roku 3-5 radnih dana (10 za otoke) po primitku narudžbe. Korisnik će o načinu dostave biti obaviješten u trenutku naručivanja robe (elektronskim ili telefonskim putem ovisno o načinu kupnje za kojega se kupac odluči). Ukoliko roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će Kupca obavijestiti (pismenim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, Prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje, uvećano za zatezne kamate. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Ostali uvjeti dostave

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Roba je osigurana od gubitka u dostavi.

Trošak dostave

Trošak dostave za narudžbe do 1.000,00 kn snosi kupac. Za sve narudžbe iznad 1.000,00 kn dostava je besplatna.

PITANJA I PRIJEDLOZI

Imate li kakvih pitanja ili prijedloga, molimo kontaktirajte nas na: info @hongoldonia.hr

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem stranica hongoldonia.hr internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

 

Način podnošenja prigovora potrošača

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Hongoldonia d.o.o, Rujanska 4, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu: info@hongoldonia.hr .

Uvjete poslovanja u pdf obliku možete preuzeti klikom na poveznicu.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY